Jak udržovat své zařízení pro prádelny

Uvádíme tipy od odborníků Speed Queen na správnou údržbu zařízení pro prádelny, která prodlouží životnost vašich profesionálních praček a sušiček. Vyberte své zařízení pro prádelny; zobrazí se tipy k základní péči od odborníků Speed Queen.

 • Po pracím cyklu nechejte buben vyschnout: víko nebo dvířka pračky nechejte otevřené.
 • Jednou ročně zkontrolujte filtrační síta pračky. V případě potřeby je vyčistěte a vyměňte.
 • Každý měsíc zkontrolujte potrubí vaší instalace, zda nejeví patrné známky opotřebení nebo poškození (praskliny, puchýře atd.). Pokud se u hadic projevuje některý z těchto příznaků, okamžitě je vyměňte, nebo je vyměňte nejpozději jednou za pět let v rámci běžného plánu údržby.
 • Požádejte autorizovaného technika, aby každoročně důkladně vyčistil rameno bubnu.
 • Nejméně jednou denně odstraňte všechna vlákna z přihrádky na vlákna a ze sítka, abyste zajistili dobrou cirkulaci vzduchu a předešli riziku přehřátí.
 • Denně zkontrolujte, zda se ve válci nezachytily cizí předměty, které by mohly poškodit oděvy a vybavení.
 • Jednou měsíčně odstraňte z výfukového kanálu vlákna a nečistoty, abyste udrželi plný průtok vzduchu a předešli riziku přehřátí.
 • Pokud nebudete pračku používat po delší dobu, ponechejte její dvířka otevřená déle, aby buben vyschnul.
 • Každoročně zkontrolujte sítka filtrů, vyčistěte je a v případě potřeby je vyměňte.
 • Každý měsíc zkontrolujte všechna potrubí, zda nejeví viditelné známky poškození (trhliny, puchýře) nebo opotřebení materiálu. Pokud některá z hadic projevuje tyto známky, ihned ji vyměňte.
 • Před každým cyklem sušení vyčistěte filtr na vlákna. V případě potřeby ho umyjte.
 • Filtr na vlákna každoročně vyjměte a vysajte obsah kanálu, který je umístěn dole.
 • Pravidelně každoročně kontrolujte výfukový kanál, zda se v něm neusazují vlákna, a v případě potřeby ho vyčistěte.
 • Často kontrolujte vnější stav, abyste se ujistili, že se tlumiče pohybují volně a nejsou stlačené ani omezené.
 • Každoročně nechejte důkladně vyčistit rameno bubnu autorizovaným technikem.
 • Před každým cyklem sušení vyčistěte filtr na vlákna. Je-li to třeba, filtr na vlákna umyjte.
 • Každoročně vyjměte filtr na vlákna a vysajte kanál dole.
 • Pravidelně každoročně kontrolujte výfukový kanál, zda se v něm neusazují vlákna, a v případě potřeby ho vyčistěte.
 • Pravidelně kontrolujte vnější stav, abyste se ujistili, že se tlumiče pohybují volně a nejsou stlačené ani omezené.

Přejete si více informací?

All laundry products

More information